menu dblex
råmärken
substantiv
skrankor
gräns
rösen
landamären
Se även
råmärke
I uttryck
ha sina råmärken
utsätta råmärken för

Alla synonymer går att klicka på.