menu dblex
råmärke
substantiv
gräns
skiljemärke
röse
gränsmärke
skranka
Se även
råmärken

Alla synonymer går att klicka på.