menu dblex
råka på avvägar
verb
förirra sig

Alla synonymer går att klicka på.