menu dblex
råga
substantiv
råge
råga
verb
brädda
fylla
mätta
överhopa
skänka i till randen
slå bräddfull
överfylla
I uttryck
råga måttet
råga måttet
till råga på
till råga på allt

Alla synonymer går att klicka på.