menu dblex
rågång
substantiv
gräns
gränslinje
demarkationslinje
skiljelinje
utkant

Alla synonymer går att klicka på.