menu dblex
råda bot på
verb
avhjälpa
ställa till rätta
förbättra
hjälpa
rätta
upphjälpa
ändra
råda bot för

Alla synonymer går att klicka på.