menu dblex
råda över
verb
ha
äga
disponera
behärska

Alla synonymer går att klicka på.