menu dblex
rå för
verb
vara ansvarig för
vara skuld till
vålla
inte kunna hjälpa
kunna hjälpa

Alla synonymer går att klicka på.