menu dblex
rättvisande
adjektiv
riktig
korrekt
juste
rätt
rättvis
tillförlitlig

Alla synonymer går att klicka på.