menu dblex
rättstvist
substantiv
mål
process
rättegång
tvist
I uttryck
råka i rättstvist

Alla synonymer går att klicka på.