menu dblex
rättskipande myndighet
substantiv
domstol

Alla synonymer går att klicka på.