menu dblex
rättegång
substantiv
process
mål
rättssak
sak
rättstvist
litigation
rättsfall
session
sittning
domstolsförhandling
lagliga åtgärder
rannsakning
Relaterade ord
åtal

Alla synonymer går att klicka på.