menu dblex
rätta till
verb
rektifiera
rätta
justera
avhjälpa
revidera
trimma
reglera

Alla synonymer går att klicka på.