menu dblex
rätt
adjektiv
riktig
som sig bör
skälig
befogad
billig
berättigad
juste
rättvis
korrekt
legitim
sann
rättmätig
laglig
behörig
vederbörlig
egentlig
verklig
felfri
all right
moraliskt riktig
rättvisande
just
tillbörlig
grundad
i sin ordning
laga
lämplig
tjänlig
passlig
passande
adekvat
på spiken
sannskyldig
täckande
förlösande
Se även
rättan
rättast
rätt
adverb
riktigt
alldeles
precis
fint
väl
bra
fullkomligt
exakt
ordentligt
korrekt
ganska
rätt så
förhållandevis
tämligen
relativt
skäligen
någorlunda
inte så lite
rakt
mitt
direkt
bums
pladask
tvärt
burdus
bäst som
rätt
substantiv
anrättning
maträtt
måltid
mat
gång
portion
recept
rättighet
tillstånd
licens
tillåtelse
bemyndigande
frihet
fullmakt
koncession
lov
befogenhet
behörighet
privilegium
berättigande
kompetens
valfrihet
option
fritt val
monopol
bestämmanderätt
makt
myndighet
rättvisa
det rätta
fog
hemul
lagenlighet
rättmätighet
legalitet
rättrådighet
det billiga
det riktiga
det skäliga
giltighet
tillbörlighet
rättsordning
juridik
rättsmedvetande
rättsvetenskap
stadga
lag
författning
lagbok
justitia
lagbud
lagskipning
legislatur
ordning
domstol
forum
ting
rätten
I uttryck
få rätt
få rätt på
ge någon rätt
göra rätt för sig
hålla rätt på
hålla tungan rätt i mun
inte stå rätt till
komma till sin rätt
leta rätt på
låta nåd gå före rätt
med all rätt
med klar rätt
rätt besett
rätt fram
rätt nu
rätt och slätt
rätt som
rätt som det är
skipa rätt
snoka rätt på
söka rätt på
ta ut sin rätt
träda någons rätt för när

Alla synonymer går att klicka på.