menu dblex
rätlinjighet
substantiv
konsekvens

Alla synonymer går att klicka på.