menu dblex
räkna ut
verb
förstå
inse
begripa
komma underfund med
uträkna
beräkna
spekulera
räkna efter

Alla synonymer går att klicka på.