menu dblex
räkna upp
verb
specificera
uppge
uppräkna
tälja
uppläsa
upprada

Alla synonymer går att klicka på.