menu dblex
räddas till livet
verb
överleva
genomgå
gå igenom

Alla synonymer går att klicka på.