menu dblex
rädda åt eftervärlden
verb
hugfästa

Alla synonymer går att klicka på.