menu dblex
räcka till
verb
förslå
räcka
hjälpa
stoppa
ty
tya
duga
gå ihop

Alla synonymer går att klicka på.