menu dblex
räcka någon handen
verb
vara behjälplig
hjälpa
bistå
biträda
räcka en hjälpande hand
träda någon nära
förlika sig med
försona sig med

Alla synonymer går att klicka på.