menu dblex
räcka lång näsa åt
verb
håna
strunta i

Alla synonymer går att klicka på.