menu dblex
räcka fram
verb
överlämna
avlämna
lämna fram
överräcka
bära fram
hålla fram
sticka fram

Alla synonymer går att klicka på.