menu dblex
räcka en hjälpande hand
verb
bisträcka

Alla synonymer går att klicka på.