menu dblex
pysa
verb
koka
sjuda
fräsa
pyra
ånga
väsa
pusta
pösa
svälla
koka över
ge sig av
sticka
försvinna

Alla synonymer går att klicka på.