menu dblex
putrefaktion
substantiv
förruttnelse

Alla synonymer går att klicka på.