menu dblex
pumpa upp
verb
uppfordra
hämta upp

Alla synonymer går att klicka på.