menu dblex
pulpet
substantiv
podium
pult
dirigentpult
skolbänk
skrivbord

Alla synonymer går att klicka på.