menu dblex
pruta av på sina fordringar
verb
kompromissa

Alla synonymer går att klicka på.