menu dblex
pruta av på
verb
ge efter på
ge efter
minska
jämka efter
jämka på
slå av på
jämka
sänka

Alla synonymer går att klicka på.