menu dblex
prunka med lånta fjädrar
verb
plagiera

Alla synonymer går att klicka på.