menu dblex
provisorisk
adjektiv
tillfällig
temporär
interimistisk
preliminär
kortvarig
övergående
semipermanent
tills vidare

Alla synonymer går att klicka på.