menu dblex
proportionera
verb
avpassa
anpassa
jämka
avväga

Alla synonymer går att klicka på.