menu dblex
prononcerad
adjektiv
uttalad
avgjord
bestämd
tydlig
utpräglad
klar
betonad
anmärkningsvärd
prononcerad
verb
Se även
prononcera

Alla synonymer går att klicka på.