menu dblex
prompt
adjektiv
hastig
prompt
adverb
ofördröjligen
genast
omedelbart
utan dröjsmål
strax
fort
hastigt
utan betänkande
punktlig
ferm
rask
nödvändigt
ovillkorligen
partout
till varje pris
prompt
substantiv
prompter

Alla synonymer går att klicka på.