menu dblex
prominent
adjektiv
framstående
välbekant
ansedd
berömd
bemärkt
celeber
framskjuten
inflytelserik
mäktig
markant

Alla synonymer går att klicka på.