menu dblex
prolongera
verb
förlänga
bevilja uppskov med
fortsätta
utsträcka
framflytta
utsträcka giltigheten av

Alla synonymer går att klicka på.