menu dblex
proletär
adjektiv
fattig
proletär
substantiv
kroppsarbetare
arbetare
fattigman
person som lever på svältgränsen
socialgrupp tre
egendomslös
lågavlönad
undertryckt
utsugen
Se även
proletärerna

Alla synonymer går att klicka på.