menu dblex
profit
substantiv
fördel
vinst
avans
förtjänst
vinning
behållning
nytta
pålägg
byte
gagn
mervärde
snöd vinning

Alla synonymer går att klicka på.