menu dblex
profan
adjektiv
världslig
oinvigd
icke kyrklig
sekulariserad
timlig
oandlig
utomstående
vanvördig
blasfemisk
gudlös
hädisk

Alla synonymer går att klicka på.