menu dblex
prisge sig åt
verb
hänge sig
förfalla till
hemfalla åt
hemfalla
Alternativ stavning
prisgiva sig åt

Alla synonymer går att klicka på.