menu dblex
principlös
adjektiv
hållningslös
karaktärslös
dålig
svag
ryggradslös

Alla synonymer går att klicka på.