menu dblex
presumtion
substantiv
förmodan
antagande

Alla synonymer går att klicka på.