menu dblex
pressa sig
verb
anstränga sig

Alla synonymer går att klicka på.