menu dblex
pressa ihop
verb
förtäta
komprimera
koncentrera

Alla synonymer går att klicka på.