menu dblex
present
adjektiv
aktuell
tillgänglig
i minnet
omedelbart tillgänglig
tillgänglig i medvetandet
till hands
present
substantiv
gåva
skänk
donation
föräring
klapp
Se även
presents

Alla synonymer går att klicka på.