menu dblex
prerogativ
substantiv
företrädesrätt
förmånsrätt
prioritet
företräde
privilegium
förmån
option
fördel
favör
rättighet

Alla synonymer går att klicka på.