menu dblex
predestinera
verb
förutbestämma
determinera
designera
bestämma
predisponera
döma
utkora
utvälja

Alla synonymer går att klicka på.