menu dblex
prata skit
verb
baktala
förtala

Alla synonymer går att klicka på.