menu dblex
pröva på
verb
uppleva
röna
känna
erfara
råka ut för
uthärda
utstå
gå igenom
underkasta sig
känna på
smaka på
pröva

Alla synonymer går att klicka på.